Pertencente á Familia de Industrias Alimentarias chéganos ó centro CIFP A Granxa un posto para traballar en adega da Ribeira Sacra.

Requisitos:
– Ter o CM Aceites e Viños e/ou CS Vitivinicultura.

Interesados/as enviar CV a: orientacion.cifp.granxa@edu.xunta.es indicando no asunto Ribeira Sacra