Familia Agraria
Posto de traballo de técnico-xardineiro

Oferta de emprego OE19

Características do posto e requisitos:

Persoa responsable e con capacidade organizativa e de mando para posto de traballo de técnico-xardineiro.

Con coñecementos de xardinería para supervisar traballos, facer medicións para sementa de céspede, instalación de regas,… etc.

Vehículo propio.
Residente a menos de 30 km de Vigo (Pontevedra).

Interesados/as enviar CV a:
orientacion.cifp.granxa@edu.xunta.es

Indicando en Asunto: Oferta de emprego E19