Prevención e tratamento do tabaquismo e outras drogodependencias

O 16 de Decembro  no auditorio municipal de Ponteareas celebrouse unha mesa redonda sobre a «Prevención e tratamento penal, civil, administrativo do tabaquismo e outras drogodependencias«, cos seguintes participantes:

  • Ilmo Sr. Fiscal Xefe Provincial de Pontevedra: Juan Carlos Aladro Fernández
  • Médico técnico sanitaria en alertas epidemiolóxicas da Xefatura territorial de Sanidade de Pontevedra: Dra. Victoria Aldea Míguez.
  • Plan Director: A Comanancia da Guardia Civil de Pontevedra
  • Asociación de prevención e tratamento da drogadicción de Vigo-Alborada: María Couñago Ricón (Educadora Social e experta en programas de reinserción).
  • Asociación para a promoción da saúde-Amaina: Isabel Teijeira Rodríguez (Abogada experta en procesos judiciales relacionados con drogodependencias).

Máis de 300 xóvenes, estudantes de Ponteareas acudiron a charla organizada polo centro.