DOG do 17 de Abril polo que se convocan Oposicións á Xunta de Galicia

Hoxe algúns dos profesores do centro estamos de noraboa, xa que se publica no DOG do 17 de Abril as Oposicións á Xunta de Galicia.

Se convocan procedemos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo  de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

Máis información no DOGA pinchando aquí