Oferta de Emprego OE13 – Familia Agraria

Pola presente dáse publicidade á oferta de emprego realizada pola empresa CONSULTORÍA NATUTECNIA SL a través da súa páxina web:

www.natutecnia.com

Selección de persoal para as seguintes categorías:

⌦ TÉCNICO DE BRIGADA HELITRANSPORTADA: Enxeñeiro de Montes, Enxeñeiro Técnico Forestal ou Graduado en Enxeñería Forestal.

⌦ PEÓN DE BRIGADA HELITRANSPORTADA.

 

Ofrécese:

Duración do contrato: Temporal. Campaña de incendios 2017 (3-4 meses-xullo/outubro).

Desempeño do posto de traballo: CCAA de Galicia.

Instrucións de inscrición:

Descargar formulario (en formato excel ou PDF)

⌦TÉCNICO

⌦PEÓN

Ler instrucións de enchemento (incluídas no formulario)

Encher formulario (en caso de dúbida consultar ?Exemplo CV?)

Achegar formulario

 

Prazo de inscrición: aberto desde o venres 5 de maio ata as 23:59h. do domingo 14 de maio de 2017.