Benvido/a á Bolsa de Emprego do CIFP A Granxa

Esta Bolsa de Emprego non ten como fin a selección de persoal. O noso obxectivo é chegar ao noso alumnado / exalumnado como canle transmisor de información laboral: empresas que nos derivan as súas ofertas de emprego, bolsas de prácticas laborais, ….

Co obxectivo de chegar ao maior número de alumnado/exalumnado, as ofertasserán publicadas na Web Oficial do Centro así como nas nosas redes sociais.

Co envío do teu C.V. autorizas o uso dos teus datos para a xestión desta Bolsa de Emprego.

¿Cómo funciona este servizo?

Alumnado

  • Consulta as ofertas de emprego que aparecerán publicadas segundo cheguen ó noso centro.
  • Segue as indicacións que aparecen na oferta.

Empresariado

Dúas formas de contacto:

  • Email indicando as características da oferta de emprego a: orientacion.cifp.granxa@edu.xunta.es
  • O chamando o teléfono 886 120 880 e preguntar polo Departamento de Orientación ou Dirección.

 

Oferta educativa CIFP A Granxa

CICLOS MEDIOS:
CM Producción Agroecolóxica
CM Xardinería e Floraría
CM Aceites de Oliva e Viños

CICLOS SUPERIORES:
CS Paisaxismo e Medio Rural
CS Xestión Forestal e do Medio Natural
CS Vitivinicultura
CS Educación e Control Ambiental

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Título Profesional Básico en Agro-xardinería e
Composicións Florais

Séguenos

Estrada Vigo – Ourense (N-120, Km646) | Areas, s/n
36860 Ponteareas
Pontevedra | Galicia
Código do Centro – 36007552