Empresa do ámbito de sanidade vexetal e sector servizos ofrece 2 postos de Axudante Técnico de Campo.

DATA: a partir de 01 de Maio de 2017.

POSTO OFERTADO: Axudante técnico de campo.

CENTRO DE TRABALLO: Norte de Portugal (Monçao), desenvolvendo o traballo en Galicia e norte de Portugal.

TITULACIÓNS: Ciclo Superior de Paisaxismo e Medio Rural, C. S. De Xestión Forestal e do medio Natural e C. S. de Vitivinicultura.

CARACTERISTICAS/REQUIRIMENTOS:

-Perfil: Recentemente Titulados (Titulación Terminada).

-Práctica remunerada.

-Zona de residencia: preferiblemente sur de Galicia (Salvaterra de Miño, Salceda de Caselas, Vigo, Tui, A Guarda) aínda que non se descartan outras zonas.

-Imprescindible carné de conducir B1.

-Prácticas enfocadas a Sanidade vexetal en campo.

-Idade: menor de 30 anos.

-Alta posibilidade de promoción interna.

-Buscamos xente dinámica con gusto polo traballo de campo.

-Alta capacidade de traballo en equipo pero non é imprescindible a experiencia previa.

Enviar CV a: orientacion.cifp.granxa@edu.xunta.es

indicando en ASUNTO: Oferta de emprego OE11