Aviso Legal

Aviso Legal

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Ley 34/2002, do 11 de xullo, de Servicios da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, faise constar:

DATOS IDENTIFICATIVOS

Centro Integrado de Formación Profesional a Granxa
CIF: Q8655200G
Dirección:Estrada Vigo-Ourense (N-120, Km 646) ≈ Areas s/n 36860
PONTEAREAS (Pontevedra – Galicia)

Teléfono: 886 120 880
Email: cifp.granxa@edu.xunta.es

USUARIOS

O acceso e/ou uso deste sitio web de CIFP A GRANXA atribue a condición de USUARIO, que acepta, dende dito acceso e/ou uso, os seguintes termos de uso.

USO DO SITIO WEB

CIFP A GRANXA proporciona o acceso a artigos, información e datos o contidos propiedade de CIFP A GRANXA. O USUARIO asume a responsabilidade do uso da web.

O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos que CIFP A GRANXA ofrece a través da súa web e a non empregalos para incurrir en actividades ilícitas, ilegáis ou contrarias a boa fe e ó orden público.

O USUARIO comprométese a non provocar daños nos sistemas físicos e lóxicos de CIFP A GRANXA, dos seus colaboradores ou de terceiras persoas. A non introducir ou difundir virus informáticos ou calesqueira outros sistemas físicos ou lóxicos que sean susceptibles de provocar os daños anteriormente mencionados.

CIFP A GRANXA se reservase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e aportaciones que vulneren o respeto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios ou que atenten contra o orden ou a seguridade pública e que, a su xuizo, no resultaran adecuados para sua publicación.

En calquera caso, CIFP A GRANXA non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través da web ou calquera deas páxinas creadas.